Jak powstaje strona internetowa?

1. ROZMOWA Z KLIENTEM

Powstawanie strony internetowej zapoczątkowane jest rozmową z Klientem i sprecyzowaniem jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Na tym etapie poznajemy specyfikę danej branży, grupę konsumencką oraz konkurencję. Bardzo ważne jest określenie czy dana strona ma być przystosowana do wyświetlania na urządzeniach takich jak tablet czy smartfon (strony responsive). Kolejnym krokiem jest stworzenie optymalnego układu strony głównej oraz dobór oryginalnej kolorystyki i domeny.

Klient może już na tym etapie dostarczyć logo, materiały oraz fotografie, które mają znaleźć się na stronie. Najlepiej jeśli Klient dostarczy logo w formacie wektorowym EPS/PDF lub rastrowym jako plik PNG w wysokiej rozdzielczości- gdy Klient nie posiada logo- chętnie się tym zajmiemy. Podobnie w przypadku fotografii- liczy się tu wysoka rozdzielczość, jeśli zachodzi taka potrzeba służymy pomocą w doborze i wykupieniu odpowiednich zdjęć komercyjnych.

2. WYCENA I PODPISANIE UMOWY

Kolejnym krokiem jest wycena zlecenia, w przypadku akceptacji dochodzi do podpisania umowy zawierającej nie tylko warunki współpracy ale również terminy realizacji. Podpisanie umowy skutkuje wystawieniem faktury zaliczkowej w wysokości 33 % wartości zamówienia, po opłaceniu jej przez Klienta rozpoczynamy pracę nad tworzeniem strony internetowej.

3. PROJEKT GRAFICZNY

Zebrane informacje i materiały pozwalają nam stworzyć szatę graficzną strony startowej, która będzie wyświetlała się prawidłowo we wszystkich standardowych rozdzielczościach, a w razie potrzeby również na urządzeniach typu tablet czy smartfon. Należy tu pamiętać, że oprócz efektownego wyglądu ważna jest przede wszystkim funkcjonalność i intuicyjność strony.
Po ewentualnych zmianach i akceptacji projektu graficznego przez Klienta, przechodzimy do tworzenia projektu podstron. Ich akceptacja umożliwia rozpoczęcie prac nad kodowaniem.

4. KODOWANIE I WERYFIKACJA FUNKCJONALNOŚCI

Podczas tego etapu Klient ma możliwość wprowadzania zmian w grafice strony, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz wydłuża się czas realizacji projektu. Pod koniec tego etapu Klient otrzymuje działającą wersję strony, którą może testować i zgłaszać uwagi co do jej działania. Zaleca się maksymalne sprawdzenie przez Klienta wszelkich funkcjonalności, gdyż na etapie kodowania nie da się wychwycić wszystkich błędów, dlatego tak ważne jest testowanie działania strony internetowej. Po naniesieniu ewentualnych poprawek etap ten kończy się akceptacją strony przez Klienta.

5. PUBLIKACJA STRONY W INTERNECIE

Po ostatecznej akceptacji strony przez Klienta, wystawiana jest faktura na pozostałą kwotę zawartą w umowie. Po jej opłaceniu przenosimy stronę internetową Klienta pod wskazaną domenę.